Masaż klasyczny

Masażem klasycznym nazywamy rękoczyn czyli odkształcenie wywierające wpływ na tkanki ustroju. Celem jest zadziałanie na układ mięśniowy czyli na mięśnie, ścięgna, wiązadła, stawy i kości, a także na skórę, tkankę łączną, zakończenia nerwowe w skórze oraz układ krwionośny chłonny. Pośrednio działamy też na narządy wewnętrzne.